callsign lookup

HF79TG
QSL: SP5PPK

Event call for SP5PPK QSL via SP5PPK

show latest cluster spots for HF79TG

show latest RBN spots for HF79TG

search google for HF79TG

HF79TG

lookups: 3321


Special Event Station SP5PPK CLUB

Praca pod znakiem okolicznociowym HF79TG
od 10 maja do 30 wrzenia 2017
jako kontynuacja HF77TG z 2015 roku .

18 maja 2017 roku mija 79 lat od historycznego przelotu gen. Tadeusz Gry
z Szybowiska w Bezmiechowej do Solnecznik Maych na terenie Litwy.

Lot ten odby si na szybowcu PWS-101 Rekin.

Dugo lotu wynosia 577,8km.

Za ten wyczyn, 7 stycznia 1939 roku, gen. Tadeusz Gra zosta odznaczony prestiowym Medalem Lilienthala. Warto te wspomnie, e pierwszym pilotem szybowcowym w historii odznaczonym tym medalem by wanie

gen. Tadeusz Gra.

Z okazji 79 rocznicy przelotu postanowilimy uruchomi stacj okolicznociow o znaku HF79TG.

Stacja bdzie nadawa z lotniska Orodka Szybowcowego w Bezmiechowej Grnej na wszystkich pasmach KF od 11 do 23 maja 2017 r.
a nastpnie do 30 wrzenia 2017 r. z innych lokalizacji.

Serdecznie zapraszamy do acznoci.

Klub SP5PPK,

73!

QSL manager: SP5PPK,
cards OK via the bureau 37.
QSL manager mail to :sq5flp@gmail.com

www.sp5ppk.waw.pl

May 18, 2017 year marks 79 years since the historic flight
gen. Tadeusz Gra from Gliding Bezmiechowa to Solneczniki Mae in Lithuania.
The flight took place on the glider PWS - 101 called "Shark " . The length of the flight was 577,8km.

For this flight, January 7, 1939 year, gen. Tadeusz Gra was awarded the prestigious Medal of Lilienthal . It is worth mentioning that the first glider pilot in history to be awarded with this medal was

gen. Tadeusz Gra.

On the occasion of 79 anniversary of this flight, we decided to organize a radiostation, callsign HF79TG.

The radiostation will operate on all HF bands from 11 to 30 September 2017 year.
Welcome to the communications,
SP5PPK Club,
73!

QSL manager: SP5PPK,
cards OK via the bureau 37.
QSL manager mail to : sq5flp@gmail.com

www.sp5ppk.waw.plDISCLAIMER:The information shown here comes from www.qrz.com. If you are this callsign owner and want to update or remove this information, please do it directly at www.qrz.com.