callsign lookup

HF7CKF
QSL: SP7VC (buro, PayPal, mail)

MEMORY OF RYSZARD SP7CKF

show latest cluster spots for HF7CKF

show latest RBN spots for HF7CKF

search google for HF7CKF

HF7CKF

lookups: 468


Memory Day OT-15The aim of our radio activity is to commemorate the dead radioamateurs from Lodz region who have contributed to the development of amateur radio in Lodz with their attitude, achievements and social work. Let's get to know these people better:
1. SP7HX- Roman Iykowski. A founder of SP DX Club, QSL manager, active telegraphist.
2. SP7LW- Jan Zimowski. PR technical director in d, author of many technical articles in amateur radio newsletters.
3. SP7LA- Antoni Zbik. A great designer, the founder of the insurgent radio station Blyskawitz.
4. SP7LB - Zdzisaw Biekowski. During the occupation he broadcasted the London Radio for the Polish in Lodz. After the war, he organized the Short-Wave Club at the Technical University of Lodz, and was the President of ZO PZK in d. Later SP6LB.
5. SP7EX - Jerzy Pajk. Engineer, designer at Fonica Radio Factory in d. A great colleague serving always willingly technical advice.
6. SP7HB- Sawomir Braun. Telegraph instructor, QSL manager OT-15.
7. SP7JX- Andrzej Wodarczyk. Co-founder of SP7KAN, participant of many competitions of Polny Dzie. Fired FM-sheep. Later SP1JX.
8. SP7ASQ- Janusz aewski. Constructor, manufacturer of many antennas, devices and power supplies. Later SP7Q.
9. SP7CKF- Ryszard Muszalski. Telegraphist, radio amateur collector, QSL manager of 7 area, secretary of ZOW PZK, member of GKR.
10. SP7DTP- Zygmunt Stachurski. Telegraphist from ORP Byskawica. A diploma collector. Radiotelegraphist in LOT, later flight manager at Okecie and Lublinek Airport.
11. SP7NJX- Andrzej Pajk. A great colleague, a good IT specialist, a great telegraphist, a participant in many KF and UKF competitions, member of SN0HQ.
From 10th to 12th of November we will hear special callsigns on KF and UKF bands on the bands: HF7HX, HF7LW, HF7LA, HF7LB, HF7EX, HF7HB, HF7JX, HF7ASQ, HF7CKF, HF7DTP, HF7NJX.
With these signs will work the following collegues: Gregory SP7VCA, Czeslaw SP7XK, Czeslaw SP7CKG, Przemek SP7VC, Krzysztof SQ7NNM, Mariusz SQ7EWZ, Marian SP7IIX, Slawek SQ7OVT, Jarek SP7JC, Romek SP7AWG, Zbyszek SP7MTU, Bohdan SQ7X.
We invite you to make QSOs. The QSL cards will be automatically sent to the PZK members through the QSL office.

Memory Day OT-15

Celem naszej aktywnoci radiowej bdzie upamitnienie nieyjcych ju krtkofalowcw regionu dzkiego ktrzy swoj postaw , osigniciami bd prac spoeczn przyczynili si do rozwoju krtkofalarstwa w odzi . Przyblimy troszk te osoby:

1. SP7HX- Roman Iykowski . Wspzaoyciel SP DX Clubu, QSL manager, aktywny telegrafista.

2. SP7LW- Jan Zimowski. Dyrektor techniczny PR w odzi, twrca wielu artykuw technicznych w biuletynach krtkofalarskich.

3. SP7LA- Antoni Zbik. Wspaniay konstruktor, twrca radiostacji powstaczej Byskawica.

4. SP7LB - Zdzisaw Biekowski. Podczas okupacji przekazywa nasuchy Radia Londyn dla polskiego podziemia w odzi. Po wojnie organizowa Klub Krtkofalarski przy Politechnice dzkiej, by Prezesem ZO PZK w odzi. Pniej SP6LB.

5. SP7EX - Jerzy Pajk. Inynier, projektant nie tylko w w dzkich Zakadach Radiowych Fonica.

Wspaniay kolega sucy zawsze chtnie porad techniczn.

6. SP7HB- Sawomir Braun. Telegrafista-instruktor , QSL manager OT-15.

7. SP7JX- Andrzej Wodarczyk. Wsptwrca klubu SP7KAN, uczestnik wielu zawodw Polny DzieZapalony UKF-owiec. Pniej SP1JX.

8. SP7ASQ- Janusz aewski. Konstruktor, producent wielu anten, urzdze i zasilaczy. Pniej SP7Q.

9. SP7CKF- Ryszard Muszalski. Telegrafista, owca dyplomw krtkofalarskich, QSL manager okrgu 7, sekretarz ZOW PZK, czonek GKR.

10. SP7DTP- Zygmunt Stachurski. Telegrafista z ORP Byskawica. owca dyplomw. Radiotelegrafista w Lot pniej kierownik lotw na Okciu i na lotnisku Lublinek.

11. SP7NJX- Andrzej Pajk. Wspaniay kolega, dobry informatyk, wietny telegrafista, uczestnik wielu zawodw KF i UKF, czonek zespou SN0HQ.

W dniach 10-11-12 listopada usyszymy na pasmach KF i UKF stosowne znaki okolicznociowe z prefiksem HF:

HF7HX, HF7LW, HF7LA, HF7LB, HF7EX, HF7HB, HF7JX, HF7ASQ, HF7CKF, HF7DTP, HF7NJX.

Pod w/w znakami pracowa bd koledzy: Grzegorz SP7VCA, Czeslaw SP7XK, Czeslaw SP7CKG, Przemek SP7VC, Krzysztof SQ7NNM, Mariusz SQ7EWZ, Marian SP7IIX, Slawek SQ7OVT, Jarek SP7JC, Romek SP7AWG, Zbyszek SP7MTU, Bohdan SQ7X.DISCLAIMER:The information shown here comes from www.qrz.com. If you are this callsign owner and want to update or remove this information, please do it directly at www.qrz.com.